Wachtsje op it daagjen

"Een prachtige bundel die overloopt van lyrische vondsten"

Helaas uitverkocht

Samenvatting

2004 Wachtsje op it daagjen. Gedichten. Utjouwerij Frysk en Frij

            Dichtbundel in zes delen.

"Een prachtige bundel die overloopt van lyrische vondsten en die niettegenstaande het grote verschil tussen de eerste cyclus en de overige delen, de indruk maakt van een hechte eenheid. Haar maatschappij- kritische  houding heeft ze niet opgegeven, maar ze is er wel - en heel goed - in geslaagd om haar verzen intiemer te maken, om de lezer, meer als eerder, in de betovering te brengen van het enkele woord, de enkele regel, de poëtische gedachte." Abe de Vries. 

ISBN Pagina's
90-73554-97-7 99
Uitgever Jaar
Frysk en Frij 2004