De stêd, it bist, de ingel

"Overweldigende rijkdom van beelden"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Samenvatting

2000 De stêd,it bist, de ingel. Balladeske/gedichten. Utjouwerij Frysk en Frij

De balladeske gaat over macht, het misbruik ervan, het marchanderen met regels. Het gaat over meelopers en bange ontkenners.

ISBN Pagina's
90-73554-44-6 99
Uitgever Jaar
Frysk en Frij 2000