It bern dat oer it wetter blaast.

"Een geluid dat mij de oren opent"

Samenvatting

2007 It bern dat oer it wetter blaast. Dichtbondel. Friese Pers Boekerij.

Een bundel in zeven delen. Uitgangspunt is het "Oergeluk" dat volgens Imre Kertész de grondslag is van alles wat er van het begin af aan is,         

"De poezie van Aggie van der Meer betekent mooi ritmisch en ingetogen lezen, een geluid dat mij de oren opent, mij bij de hand neemt en meevoert in een gebied dat  tegelijk vreemd en herkenbaar is." Harmen Wind/ L.C.

ISBN Pagina's
978 90 330 0624 1 0
Uitgever Jaar
Frysk en Frij / Elikser 2007